آموزشبرنامه نویسیروبیمیم تک 22نرم افزارنرم افزار کامپیوتر

آموزش برنامه نویسی با روبی (قسمت سوم) : آرایه و هش در Ruby

آموزش برنامه نویسی با روبی یا Ruby (قسمت سوم) : آرایه و هش در روبی

در این جلسه در ادامه ی مباحث قبل قصد داریم به معرفی آرایه و هش در Ruby بپردازیم.

مطالب قبلی:


معرفی آرایه و هش (Array & Hash) :

آرایه ها و هش ها دو نوع از متغیر های مجموعه ای در زبان های برنامه نویسی هستند که آرایه ها مجموعه ای از متغیرهایی که از یک نوع خاص باشند را آرایه گویند. هش ها به صورت یک مجموعه از متغیر ها هستند که  مانند یک دیکشنری عمل می کنند.

آرایه ها در روبی

آرایه ها مجموعه ای از چند مقدار می باشند که می تواند اعداد صحیح, رشته و یا غیره باشد. نحوه ی تعریف آرایه در روبی به شکل زیر است:

position و ایندکس آرایه ها از صفر شروع می شود. متدها در آرایه به صورت زیر هستند:

متد replace :

متد اضافه کردن مقادیر به آرایه:

متد خالی کردن یک مکان از آرایه:

پاک کردن داده های داخل یک آرایه clear:

متد دیدن اجزای داخل یک آرایه inspect:

متد تبدیل کردن داده های آرایه با استفاده از متد to_s:

همچنین متد join برای تبدیل کردن داده های آرایه اما پشت سرهم است:

متد تبدیل کردن یک رشته به آرایه با استفاده از متد split:

متد مرتب سازی عناصر آرایه با استفاده از  متد sort:

متد delete کردن مکانی از آرایه:

متد اضافه کردن مقدار به آرایه یا همان push کردن به انتهای آرایه:

متد حذف کردن مقدار انتهای آرایه با استفاده از pop:

متد پاک کردن اولین مقدار آرایه با استفاده از shift:

متد اضافه کردن مقادیر به اول آرایه با استفاده از unshift():

متد اضافه کردن دو آرایه به هم با استفاده از متد +:

متد چک کردن وجود مقادیر در آرایه ها با استفاده از? include():

متد چک کردن اینکه آیا آرایه خالی است یا نه با استفاده از دستور? empty:

هش ها در روبی

هش ها در روبی رفتاری شبیه دیکشنری دارند به این صورت که این نوع داده یک کلید و یک مقدار را دریافت می کنند و به ازای هر کلید یک خروجی یکتا تولید می کنند. کاربرد هش ها در روبی در ایجاد لیست ها و لغت نامه ها و … است.

ایجاد یک هش به صورت زیر است که ابتدا یک کلید و به ازای هر کلید مقدار خاص خود را داد:

نحوه ی دریافت مقادیر با استفاده از کلیدش در هش ها:

گرفتن کلید با استفاده از مقدارش:

اضافه کردن مقادیر و کلید به هش:

متد تبدیل کردن هش به آرایه با استفاده از to_a:

متد وجود داشتن کلید یا مقدار با استفاده از دستور has_key?() و has_value?() :

در این جلسه از آموزش زبان برنامه نویسی روبی با آرایه و هش در روبی آشنا شدیم.

امیدوارم این جلسه هم برای دوستان عزیز مفید و کاربردی واقع شود.

 

ادامه:

ارسال پاسخ