دسته‌بندی نشده

Sorry, Posts you requested could not be found...

برنامه نویسی بدون کد یا Programming without code یا توسعه بدون کد
اخبار تکنولوژیدسته‌بندی نشدهنرم افزار

برنامه نویسی بدون کد یا Programming without code چیست ؟

برنامه نویسی بدون کد : از زمانی که با نرم افزار ها و سایت ها کار می کنیم همواره نام برنامه نویس را به عنوان سازنده ی این برنامه ها شنیده ایم. برنامه نویس ها از سلاح اصلی خود یعنی کد برای توسعه نرم افزار، وب، اپلیکیشن های تلفن همراه...