آموزشبرنامه نویسیروبیمیم تک 23نرم افزارنرم افزار کامپیوتر

آموزش برنامه نویسی با روبی (قسمت چهارم) : ساختار کنترلی در Ruby

آموزش برنامه نویسی با روبی (قسمت چهارم) : ساختار کنترلی در Ruby

در مقاله قبلی آموزش زبان برنامه نویسی روبی ، درباره ی آرایه ها و هش ها صحبت کردیم. در این مقاله قصد داریم درباره ی ساختار کنترلی در روبی حرف بزنیم.

ساختار های کنترلی

در این جلسه سعی می کنیم با ساختارهای کنترلی در روبی آشنا شویم، همانطور که می دانید ساختارهای کنترلی در برنامه نویسی نقش مهمی را ایفا می کنند چونکه تمام کنترلی که باید روی ورودی ها و خروجی ها انجام شود در این ساختارها انجام می شود.

دستور if:

اولین ساختار کنترلی ( ساختار شرطی ) دستور if است، دستور if یک مقدار را به عنوان شرط  ورود دریافت می کند اگر شرط قبول بود دستور درون بلاک را اجرا می کند و در غیر اینصورت برنامه اجرا نمی شود و از حلقه بیرون می آید. ساختار دستور if به صورت زیر است:

if شرط

بلاک کد (code block)

end

دستور else

دومین ساختار کنترلی دستور else خواهد بود که ساختار آن به صورت زیر خواهد بود :

if شرط

block code

else

statement

end

دستور elsif

سومین ساختار کنترلی دستور elseif می باشد که به صورت زیر است:

if شرط

block code

elsif شرط

block code

elsif شرط

block code

else

statement

end

دستور case

چهارمین ساختار کنترلی دستور  case خواهد بود که ساختارش به صورت زیر است:

case test_value

when  value

code 1

when value

code 2

else

statetment

end

حلقه های تکرار 

حلقه های تکرار در همه ی زبان های برنامه نویسی جایگاه خاصی دارند حال یا خود زبان برنامه نویسی این ها را به صورت پش فرض دارد یا اینکه یک ساختار  کنترلی را برای این ها تعریف کرده است. کاربرد حلقه برای زمانی که در ورودی نیاز است چندین اسم را دریافت کنیم یا اینکه در خروجی چندین متغیر را چاپ کنیم است.

نکته: یکسری keywords ها هستند که در حلقه ها بسیار پرکاربرد هستند از جمله:

break: حلقه را کاملا از بین می برد.

next: به حلقه ی بعدی می رود.

retry: حلقه را کاملا از اول آغاز می کند.

redo: حلقه را دوباره اجرا می کند.

حلقه ی while

عملکرد این حلقه به این صورت است که یک شرط درست را می گیرد و تا زمانی برنامه را ادامه می دهد که شرط غلط شود. روال آن به صورت زیر است:

while شرط درست

block code

end

حلقه ی until

این حلقه برخلاف حلقه ی while یک شرط غلط را دریافت کرده سپس حلقه را تا جایی ادامه می دهد که شرط درست شود.

ادامه :

ارسال پاسخ