آموزشاسکرچبرنامه نویسیمیم تک 24نرم افزارنرم افزار کامپیوتر

آموزش اسکرچ (قسمت سوم) : معرفی دستورات بلاک Look

آموزش اسکرچ (قسمت دوم) : معرفی دستورات بلاک Look

دستورات بلاک Look در اسکرچ :

در قسمت قبل از آموزش اسکرچ تمام دستورات موجود در بلاک Motion را توضیح دادیم. در این بخش از آموزش زبان برنامه نویسی Scratch به معرفی دستورات موجود در بلاک Look می پردازیم. این بلاک که مربوط به تغییرات ظاهری برنامه است به رنگ بنفش و در قسمت Code قرار گرفته است. این بلاک برای ساخت انیمیشن بسیار کاربرد دارد علی‌الخصوص زمانی که با بلاک های Control و Event ترکیب می شوند.

فعالیت های زیر نمونه هایی است از تغییراتی که می شود با استفاده از بلاک Look بر روی اسپرایت ها اعمال کرد.

  • گفتن متن دلخواه با مدت زمان معین
  • ظاهر شدن
  • غیب شدن
  • تغییر ظاهر به مدلی دیگر
  • تغییر زنگ و نور و روشنایی تصویر
  • تغییر اندازه اسپرایت
  • حذف فعالیت‌های گرافیکی روی اسپرایت
  • و موارد دیگر

اکنون به معرفی هر یک از دستورات این بلاک می پردازیم.

Say () for () secs

این دستور بلاک Look در اسکرچ همانطور که از نام آن پیداست یک متن دلخواه را به مدت زمان دلخواه در یک بالون چسبیده به اسپرایت نشان می دهد گویی اسپرایت در حال صحبت است. برای مثال در این شکل پیغام Hello به مدت 5 ثانیه در کنار اسپرایت باقی مانده و پس از آن محو می شود.

   Say ()

این دستور مانند دستور قبل عمل می کند با این تفاوت که پیام موردنظر ما کنار اسپرایت مانده و محو نمی شود.

Think(Hmm…) for () secs

تنها تفاوتی که این دستور با دستور قبل دارد شکل ظاهری بالون هایی است که متن در آن قرار می گیرد. شکل این بالون این باور را در مخاطب ایجاد می کند که اسپرایت در حال فکر کردن است.

(…Think(Hmm

این دستور بلاک Look مانند دستور قبل عمل می کند با این تفاوت که پیام موردنظر ما کنار اسپرایت مانده و محو نمی شود.

Switch to costume ()

این دستور برای تغییر حالت اسپرایت استفاده می شود و دارای مقادیر پیش فرض از قبل تعیین شده می باشد.

Next costume

حالت فعلی اسپرایت را به مقدار بعدی تغییر می دهد.

Switch backdrop to()

اگر برای پروژه خود چندین پس زمینه تعریف کرده باشید با استفاده از این دستور می‌توانید بین پس زمینه ها سوئیچ داشته باشید.

Next backdrop

این گزینه برای تغییر پس زمینه فعلی به پس زمینه بعدی است.

Change size by ()

این گزینه برای تغییر سایز اسپرایت استفاده می شود. اعداد مثبت اسپرایت را بزرگتر و اعداد منفی اسپرایت را کوچک می کند.

Set size to ()%

این گزینه تغییر سایز اسپرایت را بر حسب درصد انجام می دهد.

Change () effect by ()

این دستور بلاک Look شامل گزینه هایی برای ایجاد تغییرات خاص بر روی اسپرایت است.  گزینه های موجود در این دستور شامل موارد زیر است.

Color : تغییر رنگ اسپرایت

Fisheye : بزرگ و کوچک کردن قسمت های خاصی از اسپرایت

Whirl :  چرخش قسمت های خاصی از اسپرایت

Pixelate : شطرنجی کردن اسپرایت

Mosaic : ایجاد کپی از اسپرایت به صورت موزاییکی

Brightness : روشن کردن رنگ اسپرایت

Ghost : محو کردن اسپرایت

Set () effect to ()

این دستور بلاک Look کاملاً مانند دستور قبلی است با این تفاوت که در اینجا افکت مورد نظر فقط به اندازه خاص و تعیین شده تغییر می یابد و برای تغییر مجدد لازم است عدد دیگری را وارد کرد. در صورتی که در دستور قبل با هربار اعمال دستور، افکت به همان اندازه روی اسپرایت اعمال می شود.

Clear graphic effect

کلیه افکت های اعمال شده بر روی اسپرایت را حذف می کند.

Show

اسپرایت را از حالت پنهان خارج و بر روی صفحه نمایش می دهد.

Hide

اسپرایت را پنهان می کند.

Go to (front or back) layer

نحوه قرار گرفتن اسپرایت ها را در اسکرچ نسبت به هم تعیین می کند.

یعنی در این دستور بلاک Look مشخص می کنید اسپرایت فعال جلوی اسپرایت دیگر باشد یا پشت آن.

شکل زیر این موضوع را به خوبی نشان می دهد.

اسپرایت اسکرچ
Costume (name or number)

نام یا شماره اسپرایت فعال را نشان می دهد.

Backdrop ( name or number)

نام یا شماره پس زمینه فعال را نشان می دهد.

Size

اندازه اسپرایت فعال را نشان می دهد.

 

ادامه:

ارسال پاسخ