آرشیوآموزش شبکه

تغییر دوره سیسکو : بررسی Cisco Next Level Certification
آموزشاخبار تکنولوژیسیسکوشبکهمیم تک 29

تغییر دوره سیسکو : بررسی Cisco Next Level Certification

از نام مقاله میتوان بعنوان یک رویداد در سال 2019 نام برد ! در واقع تمامی گواهینامه‌ها و آموزش‌های سیسکو بطور کامل تغییر پیدا کرده و رویکرد جدیدی این شرکت پیش رو گرفته است. در این مقاله به معرفی تغییر در دوره سیسکو میپردازیم.   خب مهندسای عزیزی که در...
آدرس IP چیست ؟ آشنایی با IP ، کلاس بندی ها و سابنتینگ
آموزشاینترنتشبکهمیم تک 13

آدرس IP چیست ؟ آشنایی با IP ، کلاس بندی ها و سابنتینگ

در این مقاله هدف آشنایی با آدرس های IP و کلاس بندی آنها و سابنتینگ آنها است که در ادامه با جزئیات کامل به آن می پردازیم. سر فصل هایی که مرور می کنیم : تصویر شماره 1 معرفی آدرس IP : آدرس IP به عنوان شناسه در شبکه ها استفاده...