آرشیوانتقال سبک تصویر

انتقال سبک تصویر
اخبار تکنولوژیمیم تک 5

انتقال سبک تصویر توسط هوش مصنوعی – اخبار تکنولوژی

هوش مصنوعی سبک یک تصویر را به دیگری منتقل می‌کند اپلیکیشن‌هایی مانند فیسبوک و پریزما می‌توانند سبک و ظاهر یک تصویر را به انتخاب کاربر دستخوش تغییر کنند؛ اما آیا می‌توان این سبک‌ها را از تصویری دیگر به دست آورد؟ این مطلب به بررسی انتقال سبک تصویر می پردازد. یکی...