آرشیوجاوا Fx

BorderPane : بررسی Layout های جاوا FX
آموزشبرنامه نویسیجاوامیم تک 22

BorderPane : بررسی Layout های جاوا FX (قسمت پنجم)

مقدمه : در ادامه ی سلسله مقالات layout ها در جاوا fx در این مقاله می خواهیم در مورد BorderPane صحبت کنیم. به طور خلاصه باید گفت از این layout معمولا برای قرار دادن نودهای فرزند در پنج موقعیت مشخص استفاده می شود . طبق معمول ما از جزئیات صحبت...
StackPane : بررسی Layout های جاوا FX
آموزشبرنامه نویسیجاوامیم تک 18

StackPane : بررسی Layout های جاوا FX (قسمت چهارم)

مقدمه : در ادامه ی مقالات بررسی Layout های جاوا FX ، در این مقاله می خواهیم در مورد StackPane صحبت کنیم. به طور خلاصه این layout معمولا برای قرار دادن متن رو عکس و یا قرار دادن چند شکل روی هم برای تولید شکل پیچیده تر و یک پارچه...
AnchorPane : بررسی Layout های جاوا FX
برنامه نویسیجاوامیم تک 17

AnchorPane : بررسی Layout های جاوا FX (قسمت سوم)

بررسی ویژگی Layout های مختلف در جاوا FX (قسمت سوم): در ادامه ی مقالات گذشته که به ترتیب از HBox و VBox و همچنین FlowPane و TilePane گفتیم. در این مقاله می خواهیم در مورد AnchorPane  صحبت کنیم. مقاله ی این ماه به نسبت ماه قبل سبک تر است. طبق...
VBox و HBox : بررسی Layout های جاوا FX
آموزشبرنامه نویسیجاوامیم تک 14

VBox و HBox : بررسی Layout های جاوا FX (قسمت اول)

در این مقاله و مقاله ی ماه های بعد قصد داریم در مورد Layout ( طرح بندی) پنجره ها در جاوا FX صحبت کنیم. ابتدا انواع Layout ها را با ریز جزئیات آنها بررسی کرده، سپس به کاربردهای معمول آنها در جاوا اشاره می کنیم. در نهایت هم مثالی از...