آرشیوهوش دستیار هوشمند گوگل

دستیار گوگل و هوش یک کودک ۶ ساله !!! - اخبار تکنولوژی
اخبار تکنولوژیمیم تک 5

دستیار گوگل و هوش یک کودک ۶ ساله !!! – اخبار تکنولوژی

هوش دستیار گوگل در حد یک کودک ۶ ساله است دستیار گوگل نسبت به دو رقیب اصلی خود یعنی سیری و کورتانا بسیار باهوش تر است. اما جالب اینجاست که بدانید یک تحقیق تازه نشان می دهد در حال حاضر هوش این سامانه چیزی در حد و اندازه یه کودک...