آرشیوپروتکل شبکه

پروتکل چیست و چه کاربردی در شبکه دارد ؟
اینترنتشبکهمیم تک 3

پروتکل چیست و چه کاربردی در شبکه دارد ؟

تعریف پروتکل : به طور‌ کلی پروتکل را میتوان به مجموعه قوانین و مقرارتی که در یک شبکه حاکم است بیان نمود. نام آن از protocollon یونانی به دست آمده است و به معنی یک برگ کاغذی دست نویس است که مطالب را توصیف می کند.   پروتکل در شبکه...
سوئیچ شبکه : آشنایی و انواع روش های سوئیچینگ
سخت افزارسوئیچینگشبکهمیم تک 2

سوئیچ شبکه : آشنایی و انواع روش های سوئیچینگ

آشنایی با Switch ها و انواع روش های Switching   سوئیچ ها معمولا در لایه ۲ مدل OSI یعنی لایه Data Link، قرار دارند ولی در مواردی هم سوئیچ های به خصوصی هستند که در لایه ۳ مدل OSI یا همان Network قرار می گیرند که در اصطلاح به آنها،...