آرشیوپروتکل مسیریابی

معرفی و آشنایی با انواع پروتکل های مسیریابی
شبکهمیم تک 7

معرفی و آشنایی با انواع پروتکل های مسیریابی

در این مقاله با پروتکل های مسیریابی و نحوه ی کار آن ها آشنا می شویم. آشنایی با مفهوم مسیریابی یا Routing: در ابتدا با مفهوم مسیریابی آشنا مي شويم و سپس سراغ پروتکل های مسیریابی میرویم. مسیریابی یا روتينگ مهمترين اصل و ويژگی برای ارتباط با شبکه های ديگر...