آرشیوکاربرد NFV

مجازی سازی توابع شبکه یا NFV چیست ؟
شبکهمجازی سازیمیم تک 15

مجازی سازی توابع شبکه یا NFV چیست ؟

معرفی مجازی سازی توابع شبکه : NFV یا Network Function Virtualization ، به معنی مجازی سازی توابع شبکه است یعنی ارائه سرویس های مختلف شبکه بدون نیاز به سخت افزار ، و عدم وابستگی به آن است. مجازی سازی توابع شبکه حوزه ی جدیدی در شبکه است که با کمک آن...