آرشیوjunit test

معرفی تست واحد یا Unit Testing + آموزش مقدماتی junit
برنامه نویسیجاوامیم تک 7

معرفی تست واحد یا Unit Testing + آموزش مقدماتی junit

تست نرم افزار چیست ؟ در همه ی صنایع وقتی محصولی تولید می شود، قبل از ارائه ی محصول به بازار تست کیفیت و عملکرد صحیح روی آن انجام می گیرد. این کار جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی محصول در زمان استفاده انجام می شود. در صنعت تولید نرم افزار...