آرشیوLayer 2

سوئیچ شبکه : آشنایی و انواع روش های سوئیچینگ
سخت افزارسوئیچینگشبکهمیم تک 2

سوئیچ شبکه : آشنایی و انواع روش های سوئیچینگ

آشنایی با Switch ها و انواع روش های Switching   سوئیچ ها معمولا در لایه ۲ مدل OSI یعنی لایه Data Link، قرار دارند ولی در مواردی هم سوئیچ های به خصوصی هستند که در لایه ۳ مدل OSI یا همان Network قرار می گیرند که در اصطلاح به آنها،...