آرشیوPhp

آموزش php : آموزش HTML ( قسمت دوم )
HTMLPHPآموزشبرنامه نویسیمیم تک 7

آموزش PHP : آموزش HTML (قسمت دوم)

خب جلسه قبل یه کلیاتی درباره HTML گفته بودیم که باز این جلسه تکمیلش میکنیم. کلا گفتیم که HTML ما ساخته شده از یکسری تگ مثل <h1>که بااین علامت(<>) باز میشن و با علامت (/) بسته میشن. موقع باز شدن این تگ ها میتونیم بهشون خاصیت یا attribute بدیم.