تغییر دوره سیسکو : بررسی Cisco Next Level Certification

تغییر دوره سیسکو : بررسی Cisco Next Level Certification

از نام مقاله میتوان بعنوان یک رویداد در سال 2019 نام برد ! در واقع تمامی گواهینامه‌ها و آموزش‌های سیسکو بطور کامل تغییر پیدا کرده و رویکرد جدیدی این شرکت پیش رو گرفته است. در این مقاله به معرفی تغییر در دوره سیسکو میپردازیم.

 

خب مهندسای عزیزی که در زمینه شبکه فعالیت دارند چطور باید خودشونو با رویکرد جدید شرکت سیسکو وقف بدن

بررسی تغییر جدید در دوره های سیسکو :

طرح جدید شرکت سیسکو برای آموزش به این اسم شناخته میشود و نام گذاری شده است.

تغییر در دوره CCNA سیسکو :

همانطور که می دانید اولین مرحله از دوره‌های سیسکو دوره CCNA است و بیشترین تغییر هم در همین دوره ایجاد شده است به این صورت که قبلا دوره CCNA شامل زیرشاخه های زیادی مانند security , voice , routing&switching و… بوده است، پس در تغییر جدید دوره های سیسکو فقط دوره اول صرفا به اسم CCNA شناخته می شود و دو آزمون که به اسم icnd1&2 برگزار می شده حذف شده است

تغییر در دوره CCNP سیسکو :

دوره بعدی دوره CCNP است در گذشته پیش نیاز این دوره ، دوره‌ی CCNA بوده است اما در تغییر جدید دوره های سیسکو برای CCNP پیش نیازی تعریف نشده است.

پنج گرایش مهم در این دوره تعریف شده است که شامل

enterprise – service provider – security – datacenter – collaboration

و در همین راستا سیسکو بخشی رو به اسم Devnet که شامل associate که معادل ccna و professional که معادل ccnp است را ایجاد کرد.

پس قبل از آزمون فرد باید مشخص کند در کدام از گرایش‌های بالا مایل به ادامه دادن فعالیت است آن را انتخاب کند، هر کدام از گرایش‌ها شامل دو آزمون می شوند که technology core exam و  concentration exam نامیده می شوند پس فرد با دو آزمون میتواند مدرک ccnp را دریافت کند و نکته جالب اینجاست ترتیب آزمون‌ها به هیچ وجه مهم نیست و فرد در صورت آماده بودن در هر آزمون که بخواهد میتواند شرکت کند

تغییر در دوره CCIE سیسکو :

در سطح CCIE تغییراتی قابل توجه و مهمی داشتیم ،در گذشته تمرکز اصلی دوره ccie در troubleshoot و حل مشکل بود که در دوره جدید مواردی مثل طراحی و بهینه سازی در طراحی و مواردی از این دس هم اضافه شده و فیلد جالب تر و متنوعی به این دوره داده شده است.

تغییر در دوره CCIE سیسکو