دسته بندی مقالات
سیستم اطلاعاتی و فناوری چه نقشی در سازمان ها دارند ؟

اختلال دیجیتال یا اختلال ناشی از شناخت فناوری اطلاعات

آغاز اختلال ناشی از فناوری اطلاعات و دیجیتال اختلال فناوری اطلاعات و دیجیتال در واقع از دهه‌های پیش همزمان با شناخته شدن آن شروع شد به منظور استفاده بهینه از زمان بعنوان تغییر کسب و کار و یا فرایند بازاریابی کسب و کار، امروزه تمرکز بر روی داده‌های بزرگ و تجزیه و تحلیل اطلاعات باعث انقلابی شد که در اواخر 1970 پیش بینی شده بود و در ادامه در سال